с.Еница

УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

 

 

На 14.10.2022г. в ОУ “ Васил Левски“ с. Еница се проведе организирана беседа по Национална програма „ Участвай и  променяй – родителят, активен партньор в училищния живот “ на тема “ Заедно против агресията в училище“.

Активно участие взеха  учители, ученици от V и VI клас и родители  в обсъждането на актуални за децата им въпроси  за изграждане на доверие и толерантност, безопасна среда и превенцията срещу насилието.

На Мероприятието бяха раздадени брошури и анкети на родителите и  учениците, след което беше обсъдена темата представена чрез презентация.

 

 

 

 

 

Агресията в училище е тема, която все повече се застъпва в нашето общество. За съжаление тя е във фокуса на общественото мнение само тогава, когато има случай, който да предизвика обществено недоволство или осъждане.

Тема на срещата: ”Агресията в училище”

Дата на провеждане на срещата  – 14.10.2022 г.

Провеждане на среща с родителите на учениците от VІІ клас

 

 

 

 

     Проведена бе среща с психолог Цокова с родителите на учениците от 3 и 4 клас на тема, “ Насилието в училище-причини и превантивни мерки“.