Процедура за подбор на служител на длъжност “ Образователен медиатор“.

Български език и литература – група I-II клас – с ръководител С. Даковска.


Информация за проект „Подкрепа за успех“

Цели на проекта:

– Повишаване нивото на обучение по Математика, Български език и литература и Английски език

– Повишаване на мотивацията за учебна работа чрез развиване на индивидуалните способности и потребности на всеки ученик

– Осигуряване на индивидуална скорост на обучение съобразена с особеностите на всяко дете от групата

Очаквани резултати:

Повишаване на нивото на постиженията на учениците

ОУ „Васил Левски“ с.Еница- работа по проект „Подкрепа за успех“ през учебната 2019/2020г.

Сформирани са следните групи:

Български език и литература – група l-ll клас – с ръководител Х. Горнишка, В. Димитрова

Български език и литература – група lV клас – с ръководител И. Иванов

Български език и литература – група Vll клас – с ръководител Н. Коцева, Й. Стоянова

Математика – група l-ll клас – с ръководител

Х. Горнишка, В. Димитрова

Математика – група Vll клас – с ръководител Б. Братанов

Английски език – група Vl клас – с ръководител Г. Генов
https://www.facebook.com/100001982618682/videos/3047896105286447

Български език и литература – 2 – група Vll клас – с ръководител Й. Стоянова

Математика – 2 – група Vll клас – с ръководител Б. Братанов

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОУ „Васил Левски“ с.Еница- работа по проект „Подкрепа за успех“ през учебната 2020/2021г.

Сформирани са следните групи:

Български език и литература – група l-ll клас – с ръководител С. Даковска

Математика – група I-II клас – с ръководител С. Даковска

Български език и литература – група Ill-IV клас – с ръководител Х. Горнишка

Математика – група Ill-IV клас – с ръководител Х. Горнишка

Български език и литература – група V-Vl клас – с ръководител Й. Стоянова

Английски език – група V клас – с ръководител Г. Генов

Математика – група V клас – с ръководител Б. Братанов