Състав на обществения съвет:

Председател: Данаил Рачев Дичев

Членове:
1. Радослав Данаилов Миленкински
2. Велизар Максимов Велизаров
3. Силвия Василева Христова
4. Лорита Стефанова Желязкова