Състав на обществения съвет:

Председател: Елизабета Асенова Вешина

Членове:
1. Анерина Маринова Методиева
2. Ирина Илиянова Димитрова
3. Христина Захариева Атанасова
4. Петя Иванова Маринска-Хинкина