През Ноември 2019 г. ОУ „Васил Левски“ с.Еница, общ. Кнежа бе включено в проект №BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
За учебната 2019/2020г. училището е включено в:
Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности / допълнителни занимания по ключови дейности и умения – базови/ и е сформиран клуб по интереси “Искам и мога“ с участието на 11 ученици от V-VII клас с ръководител Боян Братанов – учител по Математика
 

Доставен мултимедиен дисплей за визуализация на интерактивно съдържание.
 
Техниката е инсталирана в учебен кабинет с изградена гарантирана комуникационна свързаност, позволяваща достъп до облачна платформа и пълноценно използване на наличните образователни ресурси при гарантиране на сигурността на комуникациите и информационния обмен.
https://www.mon.bg/bg/100725 – към сайт на МОН с информация за проекта
https://oud.mon.bg – към електронната платформа на проекта
3D97C0D5-F0F7-4594-9E95-7928E30477184B984EDB-12EF-4D4C-88CA-B34AB3AFE6BE9E579461-0859-42EA-9C66-BF0591BBC3EA420B3101-6FBD-4FF0-BD85-1253D54C257B763C3491-EF88-47C5-9542-A05AA45D5A0D6773DECB-2B96-47AA-AC52-CE50C3F68A87DD1BF4F7-AAA2-4206-87AE-7698855E9B97