В периода 19.04.-21.04.2023 г. ОУ „Васил Левски“ с. Еница  взе участие в реализиране на дейности по НП „Иновации в действия“ в ОУ Петър Бонев“ гр. Перущица – иновативно  училище – домакин.

Партньори в дейността са и ОУ „Захари Стоянов“ гр. Любимец и ОУ Любен Каравелов“ гр. Бургас – иновативно училище.

Темата на мобилността, съгласно сключения договор: „Щастието да сме здрави“.

Представени иновационни дейности: „Щастието да сме здрави“- II клас, „Малки изследователи“- III клас, „Осмисли храната си“- VI клас, „Скаутски лагер“ – VII клас.

Любезните домакини показаха красивата Перущица с нейните исторически паметници.

 

 

В периода 03.05.-05.05.2023 г. ОУ „Васил Левски“ с. Еница  взе участие в реализиране на дейности по НП „Иновации в действия“ в ОУ „Любен Каравелов“ гр. Бургас – иновативно училище – домакин.

Партньори в дейността са и ОУ „Захари Стоянов“ гр. Любимец и ОУ Петър Бонев“ гр. Перущица.

Представени иновационни дейности: Открит урок по история; Представяне на иновация на ОУ „Любен Каравелов“ – Развитие на творческия потенциал и научен интерес в учениците чрез модулно обучение „Детска научна лаборатория“; Посещение на групи в часовете по модулно обучение в IV „б“ клас; „На хоро с мама и татко“ – Празничен концерт; Кръгла маса „Споделяне на добри практики на „гост-училищата“.