с.Еница

Колектив

Мая Бусерска – директор 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП 

  1. Христина Горнишка – ст. учител и кл. ръководител на I – II клас

  2. Иван Иванов – ст. учител и кл. ръководител на III – IV клас

  3. Стефка Даковска – учител  ЦДО I – IV клас

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

  1. Мая Бусерска – учител по Бълг. език и л-ра – ИУЧ 7 клас,  

  2. Нина Коцева – учител по Бълг. език и л-ра, География и икономика, История и цивилизация и класен  ръководител на V  и VI клас

  3.  Свобода Тодорова- учител по Английски език

  4. Връбка Христова – учител по Математика, Физика и астрономия

  5. Георги Георгиев – учител по Физическо възпитание и спорт, Музика, Изобр. изкуство, Човекът и природата, Биология и здравно образование  и кл. ръководител на VIIклас

  6. Венцислав Герговски – учител ЦДО V-VII клас