Директор: Мая Бусерска
ЗДУД: Христина Горнишка

 

НАЧАЛЕН ЕТАП 

  1.  Анита Генкова – кл. ръководител на I – II клас

  2.  Радослава Борисова – ст. учител и кл. ръководител на III – IV клас

  3. Надежда Дановска-Поповска – учител ЦДО на III– IV клас

  4. Бетина Йончева – учител ЦДО на I– II клас, учител Физическо възпитание и спорт

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

  1.  Доротея Петрова – учител по Общообразователни предмети и кл.  ръководител на VII клас;

  2.   Милица Карлукова – учител по Английски език и кл. ръководител на V-VI клас;

  3.   Боян Братанов – учител по Общообразователни предмети;

  4.  Бетина Йончева – учител по Физическо възпитание и спорт;

  5.  Ирена Кольовска – Пещенска – ресурсен учител.