с.Еница

училищна програма -занимания по интереси

Клуб – „Народни и модерни танци“ – I-VI клас със ръководител Желана Цветанова.
От 09.03.2022г. Клуб – „Народни и модерни танци“ – I-VI клас е с ръководител Боян Братанов.

Описание: Развиване на музикалния потенциал. Създаване на сценични и танцови умения. Мотивация на учениците от клуба за публични изяви. Да подобри двигателната култура и начина им на живот.

Специфични изисквания: Умения за работа в екип. Отговорност и дисциплинираност. Подобряване на физическата форма. Създаване на сценични и танцови изкуства. Възпитаване в любов към българските танци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бяла Коледа!
Сняг на облаци се вдига.
Дядо Коледа пристига
в златна хубава шейна
чак от Стара планина.

 

 

 

 

22.03.2022г.
(Представителна изява)
Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!

 

 

 

13.04.2022

Мили гласни и съгласни, скъпи буквички добри, идат часове прекрасни с песни, танци и игри. Нека бъдем умни знаци в празничния светъл ден и на всички първолаци азбуката да дадем.
Аз грамотно съм дете!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазарчице — китчице,
тропни дважди за мене,
да ни станат китчици
двете бузки червени!

 

 

 

 

 

 

 

Ден Гергьовден е. Полята
вредом се раззеленили.
После църква на тревата
ние сме се наредили.
До нас агънцето блее,
що нам вчера са купили;
на дървото тамо пее
птиче красно песни мили.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Клуб – „Народни традиции и обичаи“  – V-VI клас със ръководител Доротея Петрова.

Описание: Запознаване с българското наследство – обреди и честването им. Участниците ще търсят информация за народните обичаи. Надграждане на знанията за бита и традициите на нашия народ и формиране на уменията за работа в екип. Повишаване на естетическата и обща култура на учениците, както и мотивацията им да се изявяват в извънкласни и извънучилищни прояви, чествания, празници.

Специфични изисквания: Мотивира учениците да запазят и съхранят традициите ни като възпитава в тях дух на родолюбие и патриотизъм. Запознаването им с фолклорното ни богатство, традиции и обичаи допринася за желанието на учениците да надграждат знанията и уменията си. Снимките, изработените материали съобразени с тематиката и пресъздаването на обреда са свързани със зимните и пролетните празници в българския календар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 1 ноември честваме Деня на народните будители. Учениците от ОУ „Васил Левски“ намериха информация за някои от нашите будители и направиха този плакат със снимки. Те почетоха празника с тържествена изява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноември – Ден на толерантността.
Днес учениците от ОУ „Васил Левски“ се научиха как да бъдат толерантни един с друг.

 

 

 

 

 

 

 

На 21 ноември празнуваме Деня на християнското семейство. Учениците участваха активно в пресъздаването му. В него взеха участие учениците от V-VII клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никулден е!
Учениците от ОУ „Васил Левски“ почетоха Св. Никола с топла питка и изработиха картички за учителския колектив на училището.

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка за Коледните празници. Учениците се включиха активно в изработването на празничната украса.

 

 

 

                 

БЪДНИ  ВЕЧЕР!  БЪДНИ  ВЕЧЕР!
                            ПАК  СМЕ  ЗАЕДНО!
                       ДАНО  ДА  БЪДЕ  ВСЕ  ТАКА!
                         ДА  СМЕ  ЗДРАВИ  И  СЪРДЕЧНИ!

            ДА  СМЕ  БЛИЗКИ  СЪЩО  КАКТО  СМЕ  СЕГА!
                   ПАДА  СНЯГ,  ВЪЛШЕБЕН  СНЯГ!
                            ВЪН  ВАЛЯТ  МЕЧТИ…
           КОЛЕДНИ  МЕЧТИ…  ПРИКАЗНИ  МЕЧТИ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 7 януари православната църква почита паметта наСвети Йоан Кръстител – последният старозаветен пророк,
който кръщава Исус Христос в река Йордан. Празникът е наричан от народаИвановден.
Йордановден е един от най-големите християнски празници, отбелязва се на 6 януари.

 

 

 

Учениците се запознаха с народния обичай „Кукери“.

Трифон зарезан е празника на лозарите и виното. Учениците изработиха хубави картички по повода.

 

 

 

За деня на любовта учениците направиха картички за учителите.

 

 

 

Винаги ще помним Апостола на свободата!

 

За празника Баба Марта учениците от клуб „Народни традиции и обичаи“ изработиха различни видове мартеници. След това взеха участие в общинския мартенски базар.

 

На 3 март (19 февруари по стар стил) през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя.
С този важен документ се слага край на войната.
Честит празник!

 

 

За „Празника на жената“ бяха изработени картички и букети от хартия.

 

 

Денят на Земята беше отбелязан и от учениците от ОУ „Васил Левски“ с. Еница.

 

 

Заспало е детенце
в позлатена люлчица,
мама му го будеше:
– Стани, стани, детенце,
та погледай Лазара,
какъв иде отдолу –
бели поли развява,
с жълти чехли потропва.

Боядисването на яйца и изработването на украса се превърна в забава за нашите ученици.
С усмивки и весели моменти се подготвихме за Светлите празници.

 

Великден е!
Нека всички бъдем благословени!

 

 

На 6-ти май православната църква чества великомъченик св. Георги Победоносец. Той е патрон на българската войска, ето защо тази дата е позната като Ден на храбростта и българската армия и е официален празник за страната ни.

 

 

Ден на българската писменост и просвета.

 

 

Учениците от клуб „Народни традиции и обичаи“ взеха участие в забавни игри за Деня на детето.

 

 

Учениците се запознаха с празниците Спасовден и Петровден.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2021г.
Нестинарство (Представителна изява)

 

 

 

 


 

 

Клуб – „Цифрите наши приятели“ – II-III клас със ръководител Радослава Борисова

Описание: Група по математика, която ще даде възможност на учениците да развиват математическите си възможности и ще допринесе функционалната им грамотност. Развитие на потенциала на учениците по математика.

Специфични изисквания: Мотивирани ученици да имат желанието да надграждат знанията и уменията си по математика, чрез различни техники и методи на приложение.

 

 

 

 

20.01.2022г.
Геометрични фигури. Броене на фигури. Огледален образ.

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2022г.
Неизвестно делимо.
Нека не забравяме, че математиката е забавна!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2022г.
Измерване на геометрични фигури. (Представителна изява)
Междупредметна връзка между клубовете „Цифрите наши приятели“ и „Природата и аз“.

 

 

16.05.2022г.

Учениците от III и IV клас при ОУ “Васил Левски” с. Еница участваха в Занимания по интереси
Клуб “Цифрите наши приятели” с ръководител Радослава Борисова,
които имаха желание и умение да надграждат знания по математика.

 

 

 

 

 

 


 

Клуб – „Природата и аз“ – I-II клас със ръководител Стефка Даковска.

Описание: Изграждане на екологични модели на поведение за грижовно отношение към заобикалящата ни среда. Превръщане на училището в привлекателна територия за учениците чрез изграждане на място за неформалното им общуване. Подпомагане на образователно-възпитателния процес по предмети чрез изнасянето на част от занятията на открито. Развитие на „зелени идеи“ в съзнанието на учениците.

Специфични изисквания: Изградени умения и навици у учениците за целесъобразно екологично поведение. Стремеж към осъзнат хармоничен живот в и чрез природата. Мотивирани ученици и техните родители, както и учители да полагат усилия за опазване на околната среда. Подобрената материално-техническа база да окаже влияние и подпомогне изграждането на усет на учениците към красивото в природата и около нас.

 

 

Наблюдение сред природата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2022г.
Засаждане на зърнено-бобови растения.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2022г.
Засаждане на зеленчуци.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2022г.
Засаждане на цветя. (Представителна изява)
Междупредметна връзка между клубовете „Цифрите наши приятели“ и „Природата и аз“.

 

 

 

Ето и резултата от засадените култури.

 

 

 

 

Учениците от клуба „Природата и аз“ засадиха дърво, а ръководителя на клуба Стефка Даковска им показа различните видове дървета в двора на училището.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 31.05.2022г.  учениците от I и II клас, при ОУ ”Васил Левски”, с. Еница участваха в Занимания по интереси – Клуб „Природата и аз” с ръководител Стефка Даковска, където изградиха умения и навици за целесъобразно екологично поведение и мотивирани за опазване на околната среда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма – Занимания по интереси