с.Еница

училищна програма -занимания по интереси

Клуб – „Народни и модерни танци“ – I-VI клас със ръководител Желана Цветанова.
От 09.03.2022г. Клуб – „Народни и модерни танци“ – I-VI клас е с ръководител Боян Братанов.

Описание: Развиване на музикалния потенциал. Създаване на сценични и танцови умения. Мотивация на учениците от клуба за публични изяви. Да подобри двигателната култура и начина им на живот.

Специфични изисквания: Умения за работа в екип. Отговорност и дисциплинираност. Подобряване на физическата форма. Създаване на сценични и танцови изкуства. Възпитаване в любов към българските танци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бяла Коледа!
Сняг на облаци се вдига.
Дядо Коледа пристига
в златна хубава шейна
чак от Стара планина.

 


 

 

 

22.03.2022г.
Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!

 


 

Лазарчице — китчице,
тропни дважди за мене,
да ни станат китчици
двете бузки червени!

 

 


 

 

Клуб – „Народни традиции и обичаи“  – V-VI клас със ръководител Доротея Петрова.

Описание: Запознаване с българското наследство – обреди и честването им. Участниците ще търсят информация за народните обичаи. Надграждане на знанията за бита и традициите на нашия народ и формиране на уменията за работа в екип. Повишаване на естетическата и обща култура на учениците, както и мотивацията им да се изявяват в извънкласни и извънучилищни прояви, чествания, празници.

Специфични изисквания: Мотивира учениците да запазят и съхранят традициите ни като възпитава в тях дух на родолюбие и патриотизъм. Запознаването им с фолклорното ни богатство, традиции и обичаи допринася за желанието на учениците да надграждат знанията и уменията си. Снимките, изработените материали съобразени с тематиката и пресъздаването на обреда са свързани със зимните и пролетните празници в българския календар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 1 ноември честваме Деня на народните будители. Учениците от ОУ „Васил Левски“ намериха информация за някои от нашите будители и направиха този плакат със снимки. Те почетоха празника с тържествена изява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноември – Ден на толерантността.
Днес учениците от ОУ „Васил Левски“ се научиха как да бъдат толерантни един с друг.

 

 

 

 

 

 

 

 

На 21 ноември празнуваме Деня на християнското семейство. Учениците участваха активно в пресъздаването му. В него взеха участие учениците от V-VII клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никулден е!
Учениците от ОУ „Васил Левски“ почетоха Св. Никола с топла питка и изработиха картички за учителския колектив на училището.

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка за Коледните празници. Учениците се включиха активно в изработването на празничната украса.

 

 

 

                 

БЪДНИ  ВЕЧЕР!  БЪДНИ  ВЕЧЕР!
                            ПАК  СМЕ  ЗАЕДНО!
                       ДАНО  ДА  БЪДЕ  ВСЕ  ТАКА!
                         ДА  СМЕ  ЗДРАВИ  И  СЪРДЕЧНИ!

            ДА  СМЕ  БЛИЗКИ  СЪЩО  КАКТО  СМЕ  СЕГА!
                   ПАДА  СНЯГ,  ВЪЛШЕБЕН  СНЯГ!
                            ВЪН  ВАЛЯТ  МЕЧТИ…
           КОЛЕДНИ  МЕЧТИ…  ПРИКАЗНИ  МЕЧТИ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб – „Цифрите наши приятели“ – II-III клас със ръководител Радослава Борисова

Описание: Група по математика, която ще даде възможност на учениците да развиват математическите си възможности и ще допринесе функционалната им грамотност. Развитие на потенциала на учениците по математика.

Специфични изисквания: Мотивирани ученици да имат желанието да надграждат знанията и уменията си по математика, чрез различни техники и методи на приложение.

 

Клуб – „Природата и аз“ – I-II клас със ръководител Стефка Даковска.

Описание: Изграждане на екологични модели на поведение за грижовно отношение към заобикалящата ни среда. Превръщане на училището в привлекателна територия за учениците чрез изграждане на място за неформалното им общуване. Подпомагане на образователно-възпитателния процес по предмети чрез изнасянето на част от занятията на открито. Развитие на „зелени идеи“ в съзнанието на учениците.

Специфични изисквания: Изградени умения и навици у учениците за целесъобразно екологично поведение. Стремеж към осъзнат хармоничен живот в и чрез природата. Мотивирани ученици и техните родители, както и учители да полагат усилия за опазване на околната среда. Подобрената материално-техническа база да окаже влияние и подпомогне изграждането на усет на учениците към красивото в природата и около нас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2022г.
Засаждане на зърнено-бобови растения.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2022г.
Засаждане на зеленчуци.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2022г.
Засаждане на цветя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма – Занимания по интереси