Вътрешни правила за организация и провеждане на дейностите по Занимания по интереси

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

 

Клуб „ Питагор” – VII клас със ръководител Боян Братанов.

Описание: Заниманията в групата по математика целят да се засили мотивацията на учениците в часовете по математика и да се създаде интерес към предмета. Учениците да осъзнаят необходимостта от трайни знания  по време на целия учебен процес. В тези часове да се решават логически задачи, както и да се покаже на учениците приложението на математиката във всички области от живота.

Специфични изисквания: Развитие на логическо мислене. Развитие на умения за комбинирано прилагане на различни знания. Придобиване на умения за подбор на рационален подход при решаване на задачи. Ученикът се учи да анализира получения резултат и при необходимост да смени подхода в процеса на решаване на конкретна задача. Разширяване на знанията на учениците за съставяне на математически модел при решаване на текстови задачи.

 

Представителна изява на тема „Златно сечение“.

 


 

Клуб „Народни традиции и обичаи” – V-VII клас със ръководител Доротея Петрова. 

Описание: България е страна с богата култура, фолклор, обредни ритуали и традиционни умения, които са резултат от нашето географско положение и различните култури, преплели се през вековете по тези земи. В разнообразните си варианти нашата култура, обуславя уникалността на нематериалното ни наследство. То е основен извор на идентичност и е значимо свързано с нашата история. Ние в клуб „Народни традиции и обичаи“ ще съхраним и насърчим следващите поколения да се учат и предават тези познания ,умения и традиции.

Специфични изисквания: Мотивира учениците да запазят и съхранят традициите ни като възпитава в тях дух на родолюбие и патриотизъм. Запознаването им с фолклорното ни богатство, традиции и обичаи допринася за желанието на учениците да надграждат знанията и уменията си. Снимките, изработените материали съобразени с тематиката и пресъздаването на обреда са свързани със зимните и пролетните празници в българския календар.

 

Ден на народните будители!

 

  

24 декември празнуваме един от най-светлите християнски празници – Бъдни вечер.

Според традициите трапезата тази вечер трябва да е тържествена, тъй като това е последният ден от четиридесетдневните коледни пости. Ястията трябва задължително да са постни и да са нечетен брой – 7 (колкото са дните в седмицата), 9 (колкото трае бременноста при жените) или 11.

 

Ден на бащата!

 

Сурва, сурва година,

червена ябълка в градина,

едър клас на нива,

голям грозд на лоза,

жълт мамул на леса,

пълна къща с деца!

Живо-здраво до година, до година, до амина!“

 

Представителна изява на тема „Български занаяти“

 


 

Клуб „Географски откриватели” – V-VII клас със ръководител Милица Карлукова. 

Описание: Клуба цели да изгради в учениците научно обективна географска картина чрез овладяване на системата от научни знания за природата, обществото и стопанството на България и други страни. Също така да допринесе за повишаване на екологичната култура на учениците. Допринасянето за социалната реализация на учениците и за участието им в обществения живот на страната въз основа на придобитите екологични географски знания.

Специфични изисквания: Да дискутират стопанското използване и екологичните проблеми на природно-географските области, да назовават, описват и посочват по карта защитените природни обекти. Да правят оценка на видовете природни ресурси, териториалното им разположение и стопанското използване. Да знаят защитените растителни и животински видове. Да интерпретират географска и икономическа информация от различни източници. Да използват различни източници на информация, включително електронни. На базата на придобитите географски и екологични знания да осъзнаят последиците от собственото си поведение спрямо околната среда.

 

 

Географска карта и географски глобус.

 

Проект „Моят пътнически дневник“

 

Географско кино – филм за България.

 

Тема: Нарисувай любима забележителност

 

Представителна изява на тема „Ниагарски водопади“.


 

Клуб „Успех“ – IV клас със ръководител Бетина Йончева.

Описание: Целта на групата е да развива езиковите и литературните компетентности на учениците, а също и да насърчава опитите им за лично творчество.Надграждане на знанията по български език и литература. Усъвършенстване и формиране на съвременни ключови компетентности. Клуба цели подобряване езиковата култура на учениците и повишаване на четивните им умения.

Специфични изисквания: Изградени умения да се изразяват, умения за самостоятелна работа, за оценка и самооценка. Умения за работа в група. Повишена езикова култура и умения за пълноценно общуване.

 

Звукове и букви. Гласни звукове.

Звукове и букви. Азбучен ред

 

Препис на непознат текст

 

Диктовка

 

Представителна изява на тема „Гласни и съгласни“

 


Училищна програма за занимания по интереси за учебната 2022-2023 година.

Клуб „ Питагор” – VII клас със ръководител Боян Братанов.

Описание: Заниманията в групата по математика целят да се засили мотивацията на учениците в часовете по математика и да се създаде интерес към предмета. Учениците да осъзнаят необходимостта от трайни знания  по време на целия учебен процес. В тези часове да се решават логически задачи, както и да се покаже на учениците приложението на математиката във всички области от живота.

Специфични изисквания: Развитие на логическо мислене. Развитие на умения за комбинирано прилагане на различни знания. Придобиване на умения за подбор на рационален подход при решаване на задачи. Ученикът се учи да анализира получения резултат и при необходимост да смени подхода в процеса на решаване на конкретна задача. Разширяване на знанията на учениците за съставяне на математически модел при решаване на текстови задачи.

No description available.No description available.

 

 

 

 

          19.10.22г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.22г.

 

16.01.2023г.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Клуб „Народни традиции и обичаи” – V-VI клас със ръководител Доротея Петрова. 

Описание: България е страна с богата култура, фолклор, обредни ритуали и традиционни умения, които са резултат от нашето географско положение и различните култури, преплели се през вековете по тези земи. В разнообразните си варианти нашата култура, обуславя уникалността на нематериалното ни наследство. То е основен извор на идентичност и е значимо свързано с нашата история. Ние в клуб „Народни традиции и обичаи“ ще съхраним и насърчим следващите поколения да се учат и предават тези познания ,умения и традиции.

Специфични изисквания: Мотивира учениците да запазят и съхранят традициите ни като възпитава в тях дух на родолюбие и патриотизъм. Запознаването им с фолклорното ни богатство, традиции и обичаи допринася за желанието на учениците да надграждат знанията и уменията си. Снимките, изработените материали съобразени с тематиката и пресъздаването на обреда са свързани със зимните и пролетните празници в българския календар.

 

 

На Петковден – 14 октомври, църквата почита Света Параскева или още наричана Света Петка. Този ден обаче е наричан още Зимен Петковден и в българските вярвания бележи прехода към зимата.

 

 

Международен ден на чистите ръце.

 

На 26 октомври българската православна църква почита паметта на Свети великомъченик Димитър Солунски.

 

 

 

01.11.22г.
Ден на народните Будители!

 

 

Архангеловден!

 

 

 

Ден на християнското семейство!
Семейството е богатство и ценност! То винаги ще ни дава уют, сила и опора в живота!

 

 

 

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

 

Никулден е един от важните православни празници. Посветен е на свети Николай Чудотворец, който се почита като избавител на пленниците и покровител на моряците, пътешествениците, търговците и банкерите.

 

 

 

На 24 декември празнуваме един от най-светлите християнски празници – Бъдни вечер.
Рождество Христово, също Коледа, Божик или Божич, е един от най-големите християнски празници. На него християните честват раждането на Сина Божий Иисус Христос.

 

 

Йордановден (Богоявление)!

 

Ивановден!

 

 

 

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на „бабите“ – жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелства почит към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките.

 

150 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

 

Честита баба Марта!

 

145 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

 

УМЕЕШ  ЛИ,  ЧОВЕКО,  ДА  ПРОЩАВАШ,
АКО  НЯКОЙ  КЪМ  ТЕБ  Е  ПРЕГРЕШИЛ?
… ДАЛИ  САМИЯТ  ПРОШКА  ЗАСЛУЖАВАШ
АКО  ДРУГ  НЯКОЙ  –  ТИ  СИ  НАРАНИЛ…

 

Честит 8-ми март на всички дами!

 

Международен ден на детската книга.

Лазаруване е български обичай, по традиция се практикува на християнският празник Лазаровден, в събота преди Връбница.

 

На народния празник Връбница се провежда един важен за момичетата обред, наречен Кумичене.

 

В християнската религия на Великден се чества възкръсването на Исус Христос. 

 

Международен ден на ЗЕМЯТА!
Пазете планетата!

 

Ден на труда!

 

 


 

 

 

Клуб – „Природата и аз“ – I-II клас със ръководител Стефка Даковска.

Описание: Изграждане на екологични модели на поведение за грижовно отношение към заобикалящата ни среда. Превръщане на училището в привлекателна територия за учениците чрез изграждане на място за неформалното им общуване. Подпомагане на образователно-възпитателния процес по предмети чрез изнасянето на част от занятията на открито. Развитие на „зелени идеи“ в съзнанието на учениците.

Специфични изисквания: Изградени умения и навици у учениците за целесъобразно екологично поведение. Стремеж към осъзнат хармоничен живот в и чрез природата. Мотивирани ученици и техните родители, както и учители да полагат усилия за опазване на околната среда. Подобрената материално-техническа база да окаже влияние и подпомогне изграждането на усет на учениците към красивото в природата и около нас.

 

 

17.11.2022г. – Как се прави хербарий?

 

 

Годишни времена – 22.12.2022г.

 

 

Зима – 24.11.2022г.

 

Културни растения – 05.01.2023г.

 

Засаждане на зеленчуци – представителна изява (23.03.2023г.)

 

Засаждане на цветя (06.04.2023г.)

 

 

Засаждане на зърнено-бобови растения – представителна изява (27.04.2023 г.)

 


 

Клуб –  „Българският език – лесен и интересен“ – II-IV клас със ръководител Радослава Борисова.

Описание: Група по български език и литература, която ще даде възможност на учениците да надграждат знанията си по български език и литература и ще допринесе за усъвършенстване и формиране на съвременни ключови компетентности.

Специфични изисквания: Мотивирани ученици, които имат желанието да усъвършенстват знанията и уменията си по български език и литература.

 

 

03.11.2022г.

 

11.01.2023г.

 

15.03.2023г

 

18.04.2023г.

11.05.2023г.


 

Клуб за народни танци и хоро  „Фолклорно веселие“ – I-IV клас със ръководител Вероника Ценова.
От  06.02.2023г. ръководител е Боян Братанов.

Описание: Развитие, съхранение и популяризиране на българския фолклор; получаване на добри практически познания за хората и танците от различните фолклорни области; осигуряване на участия и изяви на клуба в училищни тържества.

Специфични изисквания: Умения за работа в екип. Отговорност и дисциплинираност. Подобряване на физическата форма. Създаване на сценични и танцови изкуства. Възпитаване в любов към българските танци.

 

17.10.22г.

 

 

14.11.22г.
Право хоро!

 

 

Представителна изява – Ние вече сме грамотни!

 

09.05.2023г.

 

 


училищна програма -занимания по интереси

Клуб – „Народни и модерни танци“ – I-VI клас със ръководител Желана Цветанова.
От 09.03.2022г. Клуб – „Народни и модерни танци“ – I-VI клас е с ръководител Боян Братанов.

Описание: Развиване на музикалния потенциал. Създаване на сценични и танцови умения. Мотивация на учениците от клуба за публични изяви. Да подобри двигателната култура и начина им на живот.

Специфични изисквания: Умения за работа в екип. Отговорност и дисциплинираност. Подобряване на физическата форма. Създаване на сценични и танцови изкуства. Възпитаване в любов към българските танци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бяла Коледа!
Сняг на облаци се вдига.
Дядо Коледа пристига
в златна хубава шейна
чак от Стара планина.

 

 

 

 

22.03.2022г.
(Представителна изява)
Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!

 

 

 

13.04.2022

Мили гласни и съгласни, скъпи буквички добри, идат часове прекрасни с песни, танци и игри. Нека бъдем умни знаци в празничния светъл ден и на всички първолаци азбуката да дадем.
Аз грамотно съм дете!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазарчице — китчице,
тропни дважди за мене,
да ни станат китчици
двете бузки червени!

 

 

 

 

 

 

 

Ден Гергьовден е. Полята
вредом се раззеленили.
После църква на тревата
ние сме се наредили.
До нас агънцето блее,
що нам вчера са купили;
на дървото тамо пее
птиче красно песни мили.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Клуб – „Народни традиции и обичаи“  – V-VI клас със ръководител Доротея Петрова.

Описание: Запознаване с българското наследство – обреди и честването им. Участниците ще търсят информация за народните обичаи. Надграждане на знанията за бита и традициите на нашия народ и формиране на уменията за работа в екип. Повишаване на естетическата и обща култура на учениците, както и мотивацията им да се изявяват в извънкласни и извънучилищни прояви, чествания, празници.

Специфични изисквания: Мотивира учениците да запазят и съхранят традициите ни като възпитава в тях дух на родолюбие и патриотизъм. Запознаването им с фолклорното ни богатство, традиции и обичаи допринася за желанието на учениците да надграждат знанията и уменията си. Снимките, изработените материали съобразени с тематиката и пресъздаването на обреда са свързани със зимните и пролетните празници в българския календар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 1 ноември честваме Деня на народните будители. Учениците от ОУ „Васил Левски“ намериха информация за някои от нашите будители и направиха този плакат със снимки. Те почетоха празника с тържествена изява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноември – Ден на толерантността.
Днес учениците от ОУ „Васил Левски“ се научиха как да бъдат толерантни един с друг.

 

 

 

 

 

 

 

На 21 ноември празнуваме Деня на християнското семейство. Учениците участваха активно в пресъздаването му. В него взеха участие учениците от V-VII клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никулден е!
Учениците от ОУ „Васил Левски“ почетоха Св. Никола с топла питка и изработиха картички за учителския колектив на училището.

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка за Коледните празници. Учениците се включиха активно в изработването на празничната украса.

 

 

 

                 

БЪДНИ  ВЕЧЕР!  БЪДНИ  ВЕЧЕР!
                            ПАК  СМЕ  ЗАЕДНО!
                       ДАНО  ДА  БЪДЕ  ВСЕ  ТАКА!
                         ДА  СМЕ  ЗДРАВИ  И  СЪРДЕЧНИ!

            ДА  СМЕ  БЛИЗКИ  СЪЩО  КАКТО  СМЕ  СЕГА!
                   ПАДА  СНЯГ,  ВЪЛШЕБЕН  СНЯГ!
                            ВЪН  ВАЛЯТ  МЕЧТИ…
           КОЛЕДНИ  МЕЧТИ…  ПРИКАЗНИ  МЕЧТИ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 7 януари православната църква почита паметта наСвети Йоан Кръстител – последният старозаветен пророк,
който кръщава Исус Христос в река Йордан. Празникът е наричан от народаИвановден.
Йордановден е един от най-големите християнски празници, отбелязва се на 6 януари.

 

 

 

Учениците се запознаха с народния обичай „Кукери“.

Трифон зарезан е празника на лозарите и виното. Учениците изработиха хубави картички по повода.

 

 

 

За деня на любовта учениците направиха картички за учителите.

 

 

 

Винаги ще помним Апостола на свободата!

 

За празника Баба Марта учениците от клуб „Народни традиции и обичаи“ изработиха различни видове мартеници. След това взеха участие в общинския мартенски базар.

 

На 3 март (19 февруари по стар стил) през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя.
С този важен документ се слага край на войната.
Честит празник!

 

 

За „Празника на жената“ бяха изработени картички и букети от хартия.

 

 

Денят на Земята беше отбелязан и от учениците от ОУ „Васил Левски“ с. Еница.

 

 

Заспало е детенце
в позлатена люлчица,
мама му го будеше:
– Стани, стани, детенце,
та погледай Лазара,
какъв иде отдолу –
бели поли развява,
с жълти чехли потропва.

Боядисването на яйца и изработването на украса се превърна в забава за нашите ученици.
С усмивки и весели моменти се подготвихме за Светлите празници.

 

Великден е!
Нека всички бъдем благословени!

 

 

На 6-ти май православната църква чества великомъченик св. Георги Победоносец. Той е патрон на българската войска, ето защо тази дата е позната като Ден на храбростта и българската армия и е официален празник за страната ни.

 

 

Ден на българската писменост и просвета.

 

 

Учениците от клуб „Народни традиции и обичаи“ взеха участие в забавни игри за Деня на детето.

 

 

Учениците се запознаха с празниците Спасовден и Петровден.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2021г.
Нестинарство (Представителна изява)

 

 

 

 


 

 

Клуб – „Цифрите наши приятели“ – II-III клас със ръководител Радослава Борисова

Описание: Група по математика, която ще даде възможност на учениците да развиват математическите си възможности и ще допринесе функционалната им грамотност. Развитие на потенциала на учениците по математика.

Специфични изисквания: Мотивирани ученици да имат желанието да надграждат знанията и уменията си по математика, чрез различни техники и методи на приложение.

 

 

 

 

20.01.2022г.
Геометрични фигури. Броене на фигури. Огледален образ.

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2022г.
Неизвестно делимо.
Нека не забравяме, че математиката е забавна!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2022г.
Измерване на геометрични фигури. (Представителна изява)
Междупредметна връзка между клубовете „Цифрите наши приятели“ и „Природата и аз“.

 

 

16.05.2022г.

Учениците от III и IV клас при ОУ “Васил Левски” с. Еница участваха в Занимания по интереси
Клуб “Цифрите наши приятели” с ръководител Радослава Борисова,
които имаха желание и умение да надграждат знания по математика.

 

 

 

 

 

 


 

Клуб – „Природата и аз“ – I-II клас със ръководител Стефка Даковска.

Описание: Изграждане на екологични модели на поведение за грижовно отношение към заобикалящата ни среда. Превръщане на училището в привлекателна територия за учениците чрез изграждане на място за неформалното им общуване. Подпомагане на образователно-възпитателния процес по предмети чрез изнасянето на част от занятията на открито. Развитие на „зелени идеи“ в съзнанието на учениците.

Специфични изисквания: Изградени умения и навици у учениците за целесъобразно екологично поведение. Стремеж към осъзнат хармоничен живот в и чрез природата. Мотивирани ученици и техните родители, както и учители да полагат усилия за опазване на околната среда. Подобрената материално-техническа база да окаже влияние и подпомогне изграждането на усет на учениците към красивото в природата и около нас.

 

 

Наблюдение сред природата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2022г.
Засаждане на зърнено-бобови растения.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2022г.
Засаждане на зеленчуци.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2022г.
Засаждане на цветя. (Представителна изява)
Междупредметна връзка между клубовете „Цифрите наши приятели“ и „Природата и аз“.

 

 

 

Ето и резултата от засадените култури.

 

 

 

 

Учениците от клуба „Природата и аз“ засадиха дърво, а ръководителя на клуба Стефка Даковска им показа различните видове дървета в двора на училището.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 31.05.2022г.  учениците от I и II клас, при ОУ ”Васил Левски”, с. Еница участваха в Занимания по интереси – Клуб „Природата и аз” с ръководител Стефка Даковска, където изградиха умения и навици за целесъобразно екологично поведение и мотивирани за опазване на околната среда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма – Занимания по интереси