Проект „Заедно можем повече“ към ЦОИДУЕМ цели да изгради взаимодействие между училището, родителската общност, местната общност и местната власт.

Реализирането на проекта ще се осъществи в Основно училище “ Васил Левски“ село Еница, общ. Кнежа, обл. Плевен и извънучилищни места.

Продължителността на проекта е 7 месеца.

Участници в Проектното предложение са 46 ученици, 25 родители, 5 учители, 1 счетоводител и 1 непедагогически персонал.

Заложени са следните дейности: Иновативни общи родителски срещи ; Общи родителски срещи с лектор психолог и представители от различни сфери на дейност на обществения живот; клуб „Четем и знаем“; клуб “ Млад моделиер“; клуб“ Млад готвач“, кръгла маса “ Моята бъдеща професия“; Благотворителни базари; Литературно-театрални постановки и рецитали; Екскурзии с образователни цели.

Стойност на проекта: 15 488лв


 

 

 

Коледен базар.

 

 

 

 

 

 

Пресъздаване на обичая Бъдни вечер;
Коледа – народен обичай;
Драматизация: Работилницата на дядо Коледа към клуб „Млад театрал“.

 

 

Василица – ромска нова година.

Информираност и публичност

 

 

Среща с психолог на тем: „Реализация в обществото чрез учене“

 

 

 

 

Конкурс рецитал за Васил Левски – патронен празник на училището.

 

 

 

Клуб „Млад моделиер“ – мартенски базар.

 

 

 

Клуб „Четем и знаем“.

 

Клуб „Млад театрал“ – Дядовата ръкавичка.

 

Иновативна родителска среща на тема „Заедно можем повече“.

 

Клуб „Млад готвач“ – Великденска работилница. Лазаруване и събиране на яйца.

 

Клуб „Млад готвач“ – Великденска работилница. Боядисване на яйца и приготвяне на козунаци.

 

Среща с психолог на тема: „Толерантност към теб и другия до теб“.

 

 

 

Екскурзия до Плевен.

 

 

 

Екскурзия до Ловеч.

 

 

 

Среща с личности от общността, представящи своите професии – Професия готвач и професия пощальон. (07.06.2023)

Среща с личности от общността, представящи своите професии – Професия учител. (21.06.2023)