с.Еница

ДОКУМЕНТИ

ГП – Училищна комисия по изпълнение на Координационня механизъм

Организация на учебния ден

План за взаимодействие с родители и факторите от социалната среда

ПЛАН за комисията за безопасни и хигиенни условия на труд

Правилник за дейността

Правилник за работа на педагогическия съвет

УУП – І клас

УУП – ІІІ клас

УУП-ІІ клас

Правилник за дейността

 

График за допълнителни консултации на учители

13 0014 002

Организация на учебния ден

1 0022 0013 001

План да дейността на МОУН 2019-2020

1 0022 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001

План за квалификационна дейност

1 0022 0013 0014 0025 0016 0017 001

План за подобряване комуникацията с родители

1 0022 0014 0015 001

План за подобряване комуникацията с родители

1 0022 0013 001

Правилник за дежурства

1 0022 0013 0015 001

Правилник

1 0022 00135 001

Седмично разписание

2 0013 0014 0015 0016 0017 001

Училищен план на VІ клас

1 0022 0015

Училищен план на VІI клас

1 0022 0013 001

Училищен план на IV клас

1 0022 0013 0014 002

Училищен план на II клас

1 0022 0013 001

Училищен план на III клас

1 0022 0013 001

Училищен план на V клас

1 0022 0013 001

Училищен план на I клас

1 0022 0014 001

 

План 00101 00103 00104 001

Декларация за информирано съгласие на родители 0012 001

До Директора 001До Дирестора 001Заявление 001Заявление 2Заявление 3 001Заявление за записване 001

Планове и Програми и Декларации

ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТ

 


Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет м. Април 2020г.

Отчет м. Март 2020

Отчет м. Февруари 2020г.

Отчет м. Януари 2020г.

План бюджет 2020г._compressed

Сборен отчет

Отчет м. Декември 2019г.

Отчет м. Ноември 2019

Отчет м. Октомври 2019г. _compressed

Отчет 09.2019г.

Отчет м. Август 2019 г.

Отчет м.Юли 2019г.

Касов отчет м. Юни 2019г.

Отчет м. Май 2019

Отчет м. Април 2019 г.

Отчет м.Март 2019 г.

Отчет м.03.2019 г.

Касов отчет м. Февруари 2019г.

Касов отчет м.Януари 2019 г.

Бюджет – план 2019 г.

Отчет м. декември 2018г.

Отчет м. ноември 2018г.

Отчет м. октомври 2018г.

отчет м. септември

отчет м. август

отчет м. юли

отчет м. юни

отчет м. май

отчет м. април

отчет м. Март 2018г.

отчет м. Февруари 2018г.

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2018 – 31.01.2018

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2017 – 31.12.2017

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2017 – 30.11.2017

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2017 – 31.10.2017

Сборен отчет на изпълнение на бюджета 01.01.2017 – 31.09.2017

ОТЧЕТ М.08.2017

ОТЧЕТ М.07.2017

отчет м .06.17 г.

отчет м .05.17 г.

отчет м.04.17 г.

ОТЧЕТ Първо Тримесечие 2017г.

ОТЧЕТ Февруари 2017г.

ОТЧЕТ Януари 2017 г.

ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и ученици от уязвими групи в ОУ Васил Левски
училищни учебни планове
форми на обучение в ОУ Васил Левски

Програма за превенция на ранното напускане на училище
Стратегия за развитие 2016-2017
Годишен комплексен план на ОУ Васил Левски
мерки за повишаване на качеството на образование в ОУ Васил Левски
Правилник за дейността на училището 2016-2017г

ЗАПОВЕДИ