с.Еница

ДОКУМЕНТИ

\Бюджет 2020

ГП – Училищна комисия по изпълнение на Координационня механизъм

Организация на учебния ден

План за взаимодействие с родители и факторите от социалната среда

ПЛАН за комисията за безопасни и хигиенни условия на труд

Правилник за дейността

Правилник за работа на педагогическия съвет

УУП – І клас

УУП – ІІІ клас

УУП-ІІ клас

Правилник за дейността

 

 


Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет м. Април 2020г.

Отчет м. Март 2020

Отчет м. Февруари 2020г.

Отчет м. Януари 2020г.

План бюджет 2020г._compressed

Сборен отчет

Отчет м. Декември 2019г.

Отчет м. Ноември 2019

Отчет м. Октомври 2019г. _compressed

Отчет 09.2019г.

Отчет м. Август 2019 г.

Отчет м.Юли 2019г.

Касов отчет м. Юни 2019г.

Отчет м. Май 2019

Отчет м. Април 2019 г.

Отчет м.Март 2019 г.

Отчет м.03.2019 г.

Касов отчет м. Февруари 2019г.

Касов отчет м.Януари 2019 г.

Бюджет – план 2019 г.

Отчет м. декември 2018г.

Отчет м. ноември 2018г.

Отчет м. октомври 2018г.

отчет м. септември

отчет м. август

отчет м. юли

отчет м. юни

отчет м. май

отчет м. април

отчет м. Март 2018г.

отчет м. Февруари 2018г.

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2018 – 31.01.2018

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2017 – 31.12.2017

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2017 – 30.11.2017

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2017 – 31.10.2017

Сборен отчет на изпълнение на бюджета 01.01.2017 – 31.09.2017

ОТЧЕТ М.08.2017

ОТЧЕТ М.07.2017

отчет м .06.17 г.

отчет м .05.17 г.

отчет м.04.17 г.

ОТЧЕТ Първо Тримесечие 2017г.

ОТЧЕТ Февруари 2017г.

ОТЧЕТ Януари 2017 г.

ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и ученици от уязвими групи в ОУ Васил Левски
училищни учебни планове
форми на обучение в ОУ Васил Левски

Програма за превенция на ранното напускане на училище
Стратегия за развитие 2016-2017
Годишен комплексен план на ОУ Васил Левски
мерки за повишаване на качеството на образование в ОУ Васил Левски
Правилник за дейността на училището 2016-2017г

ЗАПОВЕДИ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]