с.Еница

Колектив

 

Христина Горнишка – директор 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП 

  1. Бисерка Станева – ст. учител и кл. ръководител на I – II клас

  2. Иван Иванов – ст. учител и кл. ръководител на III – IV клас

  3. Стефка Даковска – учител  ЦДО I – IV клас

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

  1. Мая Бусерска – учител по Бълг. език и л-ра,  География и икономика, История и цивилизация и класен  ръководител на V  и VI клас

  2.  Свобода Тодорова- учител по Английски език

  3. Връбка Христова – учител по Математика, Физика и астрономия

  4. Георги Георгиев – учител по Физическо възпитание и спорт, Музика, Изобр. изкуство, Човекът и природата, Биология и здравно образование  и кл. ръководител на VIIклас

  5. Венцислав Герговски – учител ЦДО V-VII клас