с.Еница

Колектив

Христина Горнишка – директор 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП 

  1. Бисерка Станева – ст. учител и кл. ръководител на I – II клас

  2. Иван Иванов – ст. учител и кл. ръководител на III – IV клас

  3. Стефка Даковска – учител ПИГ I – IV клас

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

  1. Венцислав Герговски – учител по География и иконом., Биология и ЗО и кл. ръководител на V клас

  2.  Кристина Ценова – учител по Английски език, Информационни технологии и кл. ръководител на VI клас

  3. Георги Георгиев – учител по Физическо възпитание и спорт, Музика, Изобр. изкуство и кл. ръководител на VII -VIII клас

  4. Мая Бусерска – учител по Бълг. език и л-ра

  5. Връбка Христова – учител по Математика

  6. Людмила Бодилкова – ст. учител ПИГ V-VIII клас