с.Еница

ДОКУМЕНТИ

Планове и Програми

план за квалификационната дейност

план за дейността на МО

план на комисията за културна и спортна дейност

етичен кодеск   

план за гражданско образование

информация за организация на учебния ден

Годишна програма ЦДО

ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТ

отчет м. септември

отчет м. август

отчет м. юли

отчет м. юни

отчет м. май

отчет м. април

отчет м. Март 2018г.

отчет м. Февруари 2018г.

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2018 – 31.01.2018

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2017 – 31.12.2017

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2017 – 30.11.2017

Сборен отчет на изпълнение на бюджет 01.01.2017 – 31.10.2017

Сборен отчет на изпълнение на бюджета 01.01.2017 – 31.09.2017

ОТЧЕТ М.08.2017

ОТЧЕТ М.07.2017

отчет м .06.17 г.

отчет м .05.17 г.

отчет м.04.17 г.

ОТЧЕТ Първо Тримесечие 2017г.

ОТЧЕТ Февруари 2017г.

ОТЧЕТ Януари 2017 г.

ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и ученици от уязвими групи в ОУ Васил Левски
училищни учебни планове
форми на обучение в ОУ Васил Левски

Програма за превенция на ранното напускане на училище
Стратегия за развитие 2016-2017
Годишен комплексен план на ОУ Васил Левски
мерки за повишаване на качеството на образование в ОУ Васил Левски
Правилник за дейността на училището 2016-2017г

ЗАПОВЕДИ